Sweden

The Carcinoid Patient Association (CARPA)

Carpa är en förening som vänder sig till patienter med cancer av formen hormonproducerande tumörer till exempel carcinoider, lungcarcinoid, endokrin pankreastumör, binjurebarkscancer, midgutcarcinoid, MEN 1 etc. Föreningen är också öppen för berörda familjer och vänner, för människor som arbetar med vård av patienter, för forskningspersonal inom området eller andra som har intresse härav.

Carcinoid Patient Association