Norway

CarciNor, for alle som er engasjert for nevroendokrin kreft

CarciNor, forening for alle som er engasjert for nevroendokrin kreft (NET-kreft). CarciNor er en landsdekkende forening som arbeider for personer som er rammet av NET-kreft og for deres pårørende/nærstående.

CarciNor er engasjert for de som er nærstående. En kreftsykdom rammer langt flere en bare den som har fått kreft. Pårørende/nærstående er viktige støttespillere for den kreftsyke og de blir også selv sterkt berørt. Det er viktig at både pasienter og nærstående har noen som taler deres sak, og som kan tilby støtte, informasjon og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

CarciNor er assosiert medlem av Kreftforeningen